TAO IS IN HET MIDDEN


Chinese karakters zijn geen woorden, maar drukken begrippen uit, vaak heel complexe. Karakters zijn ook vaak op een ander karakter gebaseerd, of vormen samen met enkele andere karakters een nieuw karakter.

Lao Zi gebruikt in zijn Daodejing vaak een bepaald karakter dat hij in een ander vers terug laat komen, maar dan binnen een andere context. Hierdoor voegt het ene vers iets toe aan het andere, of vult het aan. Hij maakt op deze manier op meesterlijke wijze gebruik van de specifieke mogelijkheden die de Chinese taal biedt.

Een goed voorbeeld hiervan is het verband tussen de verzen 11, 21, 40 en 70.

In vers 21 wordt gesproken over iets wezenlijks dat zich in het midden bevindt: Lees verder

Tao: the three treasures

TAO: ‘THE THREE TREASURES (HART VOOR TAO 73)

 

I have three treasures which I hold and keep.

The first treasure is called meek-heartedness (compassion).

The second treasure thrift (sobriety).

The third treasure is:  dare to be not the first (humility).

(Lao Zi, Daodejing 67)

The first treasure: meek-heartedness

In the world of contradictions – our world – love can turn into its opposite. Human love is usually limited: what is known will be loved and the unknown is excluded. Love as we know it is also variable: something loved in a certain period of life, can be abhorred in another phase. The love of which Lao Tzu speaks is of a different nature: it is not bound by time and space and cannot turn into its opposite. Lees verder

TWO NATURES


The forms of the great the Teh (virtue)
exclusively depend on the Tao.
The Tao as a thing
Is vague and indefinite.
Vague and indefinite,
It presents images;
Indefinite and vague,
It embodies substance.
Distant and dark,
it embraces semen-like essence.
The essence is a genuine existence
that can be tested as true.
From ancient times to now,
its name has always been accepted,
and with which, the beginning of all things can be surveyed.
How do I know the initial state of all things?
By means of the Tao.

                                                                  Gu Zhengkun Lees verder

Daodejing twee

 

Wie in de spiegel kijkt ziet een reflectie van zichzelf, alsof er twee personen zijn; beide lijken reëel te zijn. Wenden we ons van de spiegel af dan zien we dat er slechts één persoon is.

Zo leven we in een wereld van tegengestelden, de dualiteit, terwijl daar dwars doorheen zich het Ene zonder twee manifesteert.

Maar waarom zijn we ons daar niet van bewust? Lees verder

Innerlijke alchemie

 

De wijsheid van het grondeloze TAO

‘Leven wat niet gezegd kan worden’.

Dit boekje is weer verkrijgbaar! Kosten: € 15

Te bestellen via: http://www.rozekruispers.com/

Het bevat de teksten zoals die werden uitgesproken op een symposion met dezelfde titel door onder andere: Dianne Sommers, Dan Vercammen en Elly Nooyen. De komende weken vind je op deze plaats  enkele gedeelten hieruit. Lees verder

DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO

symposion bundel

De wijsheid van het grondeloze TAO

‘Leven wat niet gezegd kan worden’.

Dit boekje was uitverkocht maar is momenteel weer verkrijgbaar!  Kosten: € 15    te bestellen via: http://www.rozekruispers.com/

Het bevat de teksten zoals die werden uitgesproken op een symposion met dezelfde titel door onder andere: Dianne Sommers, Dan Vercammen en Elly Nooyen.

De komende weken worden op deze plaats enkele gedeelten uit deze bundel geplaatst. Te beginnen met delen uit de toespraak van drs. Dianne Sommers.  Lees verder

Aannemen en verwerpen


Wie op een hoge berg staat beziet de wereld vanuit een totaal ander perspectief dan wanneer hij op de grond staat; het is boven weidser, luchtiger, ruimer, terwijl het rumoer van het dagelijks leven letterlijk en figuurlijk ver weg is.

Door de eeuwen heen zijn de getuigenissen van hen die de spirituele berg beklommen eensluidend: men ervaart zich opgenomen in een eenheid die niet in woorden uit te drukken is. Er is geen besef meer van tijd en ruimte of van afgescheiden zijn die zo kenmerkend zijn voor de wereld van de dualiteit. Tijdens het afdalen van de berg verdwijnt de beleving van deze absolute eenheid. Toch is door het weidse perspectief zijn blik op de wereld beneden veranderd. Lees verder

HOOG en LAAG


Laozi 2

Als de hele wereld weet wat het mooie mooi maakt, dan is er al het lelijke.

Erkent iedereen de goedheid van het goede, dan bestaat ook het slechte.

Bestaan en niet-bestaan roepen elkaar op; moeilijk en gemakkelijk ontwikkelen elkaar, lang en kort vormen elkaar,                         hoog en laag berusten op elkaar,                    de stem voegt zich naar de toon;                voor en na volgen elkaar op.

 


Lees verder