TAO

symposion bundel

De wijsheid  van het grondeloze  Tao

Inleiding door  Yolanda Eikema

 

 

 

 

 

Tao 10Kon Tao gezegd worden, 

het zou de eeuwige Tao niet zijn.

Kon de naam genoemd worden,

 het zou de eeuwige naam niet zijn.

ln niet-zijn kan het (Tao) worden aangeduid

als de grond der alopenbaring.

Als zijn is het de moeder aller dingen.

Daarom, als het hart voordurend niet-is,

dat is: vrij van alle aardse gerichtheid en begeerten – kan men het mysterie aanschouwen van Tao’s spirituele essence.

Als het hart voortdurend is, vol van begeerten en aardse gerichtheid –

kan kan men alleen begrensde, eindige vormen zien.

Beide, zijn en niet-zijn, komen uit dezelfde bron voort,

doch zij hebben verschillende werkingen en doeleinden.

Beide zijn vol van mysterie en dit mysterie is de poort des levens.

 

cirkel 7In dit vervolg laat Lao Zi als het ware weten dat Tao, hoewel het niet gezegd kan worden, het niet materieel kan worden voorgesteld of overgedragen,  wel aanwezig is.

Het is zowel in de wereld van het zijn, de wereld van de tien- duizend  dingen,  het zijnde in de vorm, als in de wereld  van het niet-zijn,  de niet in de stof geopenbaarde  werkelijkheid, het zijnde zonder vorm. Tao wordt door de Chinese auteur voorgesteld  als kosmische  draaggolf  van de al-openbaring  en als moeder aller dingen. Hij stelt dat het van de kwaliteit van ons hart afhangt of we dit mysterie, dat aanwezig is in het zijn en het niet-zijn, ervaren.

alchemieDit geeft perspectief.  Er is dus een brug, een verbinding  met Tao. Het kan gekend en ervaren worden.

Binnen  de Stichting  Rozenkruis  erkennen  we dat de mens in essentie een spiritueel wezen is, dat zich op dit moment openbaart in een tijdruimtelijke  werkelijkheid.  Krachtens haar spirituele essentie is de materiële wereld voor de mens echter geen bestemming. Door alle tijden heen is er sprake van de manifestatie van de spirituele essentie die zich – aangepast aan de cultuur – openbaart. In alle grote cultuurperioden  heeft deze impuls tot geestelijk ontwaken een eigen kleur en naam gekregen.

Drie logos 1

Wanneer de spirituele essentie in een mens gaat spreken en hij eruit gaat leven, overstijgt hij al zijn beperkingen.  Hij komt  vrij van alle banden  die hem eerder  hebben  omkneld, zoals die van familie, ras en ideologie. Zo iemand is werkelijk een wereldburger geworden, een universele mens, omdat hij uit universele waarden leeft en is. De nieuw-ontwaakte  mens is vrij van conditionering en herkent gelijkgestemden aan hun uitstraling en de innerlijke taal die zij spreken. In deze context is het vermogen om over de grenzen van de eigen conditionering heen te kijken en de universele waarden in andere wijsheidsleren te herkennen van bevrijdende betekenis.

oupworm

 

Het Taoïsme is voor ons westerlingen wonderlijk, vreemd en intrigerend. Het onttrekt zich aan ons (westerse) begripsvermogen, het analytische, logische denken. Velen worden getroffen juist  door  die totaal  andere  benadering  en biedt  het een nieuw perspectief nu het westerse, personalistische  godsbeeld voor hen in duigen is gevallen.

Binnen het Taoïsme worden we geconfronteerd met het begrip Tao. In onze westerse terminologie is daar moeilijk een equivalent voor te vinden. Misschien moeten we dat ook maar niet proberen en Lao Zi zelf aan het woord laten.

Deze noemde Tao in hoofdstuk 14 van zijn werk, een ‘het’:

02-eliasson-beauty-2Kijk naar Tao en ge ziet het niet;

men noemt het kleurloos.

Luister naar Tao en ge hoort het niet;men noemt het geluidloos.

Tast naar Tao en ge raakt het niet aan;

men noemt het onstoffelijk.

Woorden ontbreken om deze drievoudige onbepaaldheid te kenschetsen.

Daarom smelten ze samen tot één.

Taos boven is niet in het licht,

zijn onder is niet in het duister.

Tao is eeuwig en kan niet met een naam genoemd worden;

Het keert immer terug tot het niet-zijn.

Ge nadert Tao en ge ziet niet zijn begin.

Ge volgt het en ge ziet niet zijn einde.

Ge moet het Tao van de oudheid doorgronden  

om over het bestaan van het heden te kunnen regeren.

Wie het begin weet van het oorspronkelijke,

heeft de draad van Tao in handen.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *