Lofzang op Tao

16

Deze site wil gelegenheid bieden voor inbreng van bezoekers. Als afsluiting van het jaar 2016 deze keer een prachtige lofzang op Tao, geschreven door Paul Kluwer, gebaseerd op enkele verzen uit de Daodejing in zijn eigen vertaling.

         Een in Tao verdiepend 2017 toegewenst !

Veld3

DAO

Laten we Dao niet tot Daoïsme maken. Dao overstijgt alles.

Dao was er voor hemel en aarde geschapen werden. Dao was er voor het begin.

Dao kent dan ook geen beginsel.

1

Dao dat men ervaren kan

is niet het absolute Dao.

De naam die men noemen kan

is niet de absolute Naam (=Dao).

Naamloos is de oorsprong van hemel en aarde.

Het noembare is de moeder van de tienduizend dingen.

Of:

Het woord dat men verwoorden kan

is niet het absolute Woord (= Dao).

Woordeloos is de oorsprong van hemel en aarde.

Het Woord is de moeder van alle wezens.

79

 

4

Dao is leeg

maar in gebruik schier onuitputtelijk.

Bodemloos is Het,

de Oervader van al het geschapene.

 

Het vormt hun kracht,

ordent hun chaos,

verfijnt hun licht

en verdicht zich tot hun stof.

Onzichtbaar is Het

-o- en toch is Het werkelijk.

Ik weet niet

waaruit het voortgekomen is.

Het lijkt de oervader van de goden.

 

Dao overleeft de schepping. De schepping is het levensrad van yang en yin, van komen en gaan. Maar bij dat gaan verdrinkt alles weer in Dao.

Als we de geschiedenis schrijven over ontstaan en vergaan van de werelden, dan is dat de vergankelijkheid. Maar Dao is eeuwig, nog eeuwiger dan eeuwig, omdat het niet alleen het zijn, maar ook het niet-zijn omvat.

 

1821

De manifestatie van Liefde (De)

berust op Dao.

De werking van Dao

is mysterieus en mystiek.

O, hoe mysterieus, hoe mystiek,

zijn de spirituele oerbeelden.

O, hoe mysterieus en hoe mystiek

zijn de spirituele elementen.

Verborgen ondoorgrondelijk

zijn de innerlijke vermogens,

erbinnen ligt zijn kiemkracht.

Zijn kiemkracht is bijzonder sterk,

erbinnen ligt het bewijs.

Vanaf het oerbegin tot heden

is de naam nooit verdwenen.

Het leidt tot het ervaren

van het ontstaan aller dingen.

Hoe weet ik

waarop het ontstaan aller dingen berust?

Door Dao zelf.

6a025

Er was iets vormloos en volmaakts

voor de hemel en aarde ontstonden.

Zo alleen en zo sereen.

Alleen staat Het

en Het kent geen verandering.

Het is aldoordringend en eeuwig aanwezig.

Beschouw Het als de Moeder van de Schepping.

Ik weet de naam niet,

ik noem Het Dao.

Als ik Het zou typeren

zou ik zeggen: groots!

Groots betekent stromen,

stromen betekent overstijging,

overstijging betekent terugkeer.

Aldus:

Dao is groots,

de hemel is groots,

de aarde is groots,

en de edele mens is ook groots.

Dit zijn de vier grote krachten

de edele mens is er één van.

De mens dient de aarde,

de aarde dient de hemel,

de hemel dient Dao.

Dao dient zichzelf.

 

19Wij kunnen evolueren, we kunnen alle chakra’s belevendigen, we kunnen alle vermogens realiseren. Dan schieten we door in de Eenheid, waar het ego verdampt, waar het hebben overvloeit in het zijn. Waar het leven een Onpersoonlijk leven wordt.

En als we dat beseffen, dan ligt voor ons het hart van zijn, dan is Alles Liefde: De.

Wie dat dan nog wil en kan overstijgen, die komt in het Licht, het Allicht. Dat valt samen met de hoogste hemel.

 

cirkel 181

 

Het Dao van de hemel zegent zonder onderscheid.

Het Dao van de wijze vervult zonder strijd.

 

Wij hoeven niet verder. Alles is daar Goddelijk.

Alleen Dao omvat het Totaalalles, geschapen en ongeschapen, verleden, heden en toekomst, stof, oerstof en latente creativiteit.

Laotse duidt het aan, maar woorden komen niet verder.

Vóór de Logos, vóór de oervibratie was Dao.

Paul Salim Kluwer

Dao-de-jing_1

 

Bronvermelding: Laozi: Dao De Jing

Inleiding en vertaling door Paul Salim Kluwer.

Tweede herziene druk. Uitgeverij Panta Rhei, Katwijk.

€ 14,95

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *