Licht en duister

9

DE KOMENDE MAANDEN ZAL OP DEZE PLAATS OM DE VEERTIEN DAGEN OP ZATERDAG EEN BLOG GEPLAATST WORDEN.                IN DE TUSSENLIGGENDE TIJD KUNNEN DE BEZOEKERS HIEROP  REAGEREN. ER WORDT GEWERKT AAN EEN MOGELIJKHEID DAT OP DEZE PLAATS BEZOEKERS RECHTSTREEKS MET ELKAAR IN GESPREK KUNNEN GAAN. WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE.

DE DATA ZIJN:                                                                                           9 EN 23 JANUARI – 6 EN 20 FEBRUARI – 5 EN 19 MAART.

HET TEAM ‘HART VOOR TAO’.

 

4556684007_ca4ac12c6cDe manifestaties van de grote Teh     volgen alleen uit Tao.
Wat het wezen van Tao betreft                 dat is wazig en vaag.                                                               Hoe vaag!       Hoe wazig!      Binnenin zijn beelden.                                                           Hoe wazig.     Hoe vaag!

Binnenin zijn er dingen.                               Hoe diep verborgen!   Hoe duister!  Binnenin zijn essenties.                           Deze essenties zijn heel echt.          Binnenin is het bewijs.                              Van het heden terug naar het verleden, is zijn naam nooit weggegaan.
Hierdoor ervaren we de vader van alle dingen.

Hoe weet ik dat de vader daarvan zo is?
Hierdoor.                                                                                          (gecombineerde vertaling)

 

equinoxIeder jaar bereikt de zon rond 21 december haar uiterste punt op het zuidelijk halfrond, de zogeheten Steenbokskeerkring. Zij staat dan het meest ver van het noordelijk halfrond af waardoor de dagen zijn bij ons kort zijn en de nachten lang. In termen van Yin en Yang gesproken: er is veel Yin (donker) en weinig Yang (licht).

 

YINGYANGWanneer het Yin –het duister – op haar hoogtepunt is gekomen, doemt in de diepte het licht op – het Yang. Het een is niet méér waard dan het ander, het zijn twee polen van één denkbeeldige as, zoals op onze aarde de noord-en zuidpool met elkaar verbonden zijn.

Enkele dagen later draait de zon zich om en begint aan haar reis naar het Noorden. De westerse wereld viert dan de zonnewende, het kerstfeest, of de lichtgeboorte.

 

Het taoïsme kenmerkt zich door een omkering van waarden, waar wij het licht associëren met het meest verhevene (god) verbindt Lao Zi juist het donker met het meest verhevene (tao).      Hij doet dit omdat Tao als verborgen is voor ons bewustzijn, Tao is weliswaar alomtegenwoordig maar wij kunnen het op geen enkele manier begrijpen, vastpakken of met onze zintuigen waarnemen. Juist de donkere periode van het jaar kan ons uitnodigen om hierbij stil te staan.

downloadZhuang Zi zegt over Tao in hoofdstuk 11/III:

De essentie van de allerhoogste Tao is dieper dan diep, duister en nog eens duister!

Lao Zi zegt in vers 21:                                                

 Binnenin zijn er dingen.                                          Hoe diep verborgen!                                                  Hoe duister!                                                                Binnenin zijn essenties.

 

Beiden bedoelen met ‘duister’ een duister dat niet in zijn tegendeel kan verkeren: Tao zelf, want Tao is niet gepolariseerd.

Alleen in vers 21 van de Daodejing gebruikt Lao Zi twee verschillende karakters voor ‘duister’ die beide naar Tao verwijzen, het zijn:                                                                                                        YAO 3 yao3  (verscholen, diep, duister)  en ming2 ming2   (duisternis, nacht donker)

Er bestaat een oud Chinees schrift, het zogeheten ‘zegelschrift’. Daarin betekenen beide karakters respectievelijk: DE ONZICHTBARE KRACHT VAN HET LEVEN en: VERBORGEN LICHT

licht-wereld1-300x207

We zouden deze zin uit vers 21 ook als volgt kunnen lezen:

Diep verscholen in het duister                   ligt de onzichtbare kracht van het leven.

Het midden daarvan bevat de essentie  van het verborgen licht.

 

Een Chinees karakter bestaat doorgaans uit meerdere andere karakters die samen de betekenis vormen. 

YAO 3   yao3 bestaat uit vier andere karakters:

xue2  xue2 grot, hol opening   yao1yao1 klein, cocon, symbool van het leven

li4 li4 kracht, sterkte            you4    you4  zwak, fijn, jong, delicaat, immaterieel.

Het ‘duister’ van het karakter yao3 verwijst naar een grot met waarin een jong, immaterieel leven verborgen ligt, als een kleine cocon met daarin een enorme kracht.

ming2ming2 bestaat uit drie andere karakters:  i4  mi4 dak, ri4  ri4 de zon,                                  liu4   liu4 het getal 6.  Mogelijk verwijst de zes hier naar de I Jing waarvan ieder hexagram bestaat uit zes lijnen die alle combinaties tussen yin en yang weergeven.

Het ‘duister’ van het karakter ming2 kunnen we opvatten als de spirituele zon waarbinnen ‘de twee’ (het Yin en het Yang) tot één zijn. Deze eenheid wordt beschermd onder een veilig dak, (dit verwijst naar Tao).

hart roos

In Tao rusten de essenties van de tienduizend dingen in een immateriële staat.

Als afspiegeling daarvan rust één daarvan in ons midden, in ons hart. Dit hart is als een grot waar een delicaat immaterieel leven verborgen ligt.                                                                                             

 

2171e48507a85fece33afb0c93bc7316

 

Dit is niet alleen een mooie metafoor maar een levende realiteit, want van Tao gaat een immense kracht uit – de Teh.

Dit is een lichtkracht die wacht tot wij haar eenmaal opmerken. Dan vraagt zij van ons om een daad die – paradoxaal –  bestaat uit de niet-daad: wei wu wei: doen het niet-doen. Niets doen dat tegen Tao ingaat. In hem of haar die dit ‘doet’ wordt als het ware een nieuwe mens geboren.

 

Dit alles is natuurlijk niet aan het donkere seizoen gebonden en het is evenmin eenmalig. Door de hectiek van het leven raakt onze focus op het tijdloze in het eigen hart vaak buiten beeld. Dan is het de kunst om ons steeds weer opnieuw naar het ‘duister’ (Tao) toe te wenden om daar het ‘licht’ (de Teh) te ontdekken.

Wave

 

Vers 21 van de Daodejing eindigt met de vraag hoe wij dit allemaal weten.           Het antwoord luidt: ‘hierdoor’.     Wanneer dit vers gereciteerd werd maakte men een buiging en wees op zijn hart: op de afspiegeling van Tao in het midden.

Wie hiervoor openstaat kan alle tijdelijke woorden vergeten omdat het tijdloze geluidloos tot hem spreekt, als de manifestatie van de grote Teh.

 

 

 

1 thought on “Licht en duister

 1. Lidwien Peterse

  Van harte dank voor jullie tijdloos werkzaam woord. Bovenstaande inspireerde mij geluidloos tot onderstaande.

  Noordse Poëzie

  IJzig kou
  Van stilstand tot beweging
  Niet-polair brengt polair schijn
  Duister stil staat volkomen
  Licht vliet op en onder
  Welkom warm wezen

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *