Innerlijke alchemie

symposion bundel

De wijsheid van het grondeloze TAO

‘Leven wat niet gezegd kan worden’.

Dit boekje is weer verkrijgbaar! Kosten: € 15

Te bestellen via: http://www.rozekruispers.com/

Het bevat de teksten zoals die werden uitgesproken op een symposion met dezelfde titel door onder andere: Dianne Sommers, Dan Vercammen en Elly Nooyen. De komende weken vind je op deze plaats  enkele gedeelten hieruit.

Deze week enkele gedeelten uit de lezing van Dan Vercammen. De volledige tekst vind je in genoemde bundel.

22De Chinese alchemie is bedoeld om een inwendig proces te begeleiden van tansformatieve bevrijding. Bevrijding van de grenzen van het menselijk bestaan en het ontstijgen aan de begrenzing van het menselijk leven. Deze praktijk bestaat nog steeds en wordt nog steeds beoefend.

Je zou kunnen zeggen dat een innerlijke alchemist op zoek is naar zichzelf, maar dan op een wat vreemde manier: namelijk door zichzelf te verliezen. Eén van de benamingen die je aan een alchemist kunt geven is zhen ren, letterlijk een reëel mens, een echt mens of een authentiek mens. En die authentieke mens, die kun je worden door een aantal dingen kwijt te raken.

5Zaken die je geleerd hebt, die je aangeleerd hebt, die je jezelf aangemeten hebt, waarmee je bezig  bent in het algemene dagelijkse bestaan, die moet je eigenlijk kwijtraken. De praktijk om dat te doen heet wu wei wat een zich ontdoen-van betreft. Het is de praktijk die moet leiden tot het terugvinden van wat de Chinezen zi ran noemen, een spontaan, uit zichzelf-zo-zijn. Je eigen natuur terugvinden, tegelijkertijd in overeenstemming met de grote natuur en hoe de grote natuur feitelijk is. En uiteindelijk gaat het dan om een soort van eenmakingsproces, een hereniging met alles.

yinyang tantienDat noemt men in het Chinees yi, één maken, verenigen, herenigen. Een praktijk die je terugbrengt naar een meer oorspronkelijke toestand, naar een eerste toestand, een yuan of primaire toestand. Uiteindelijk brengt je dat dichtbij Tao, bij de weg, het pad, of hoe men dat ook aanduidt. De weg daarheen is een weg van verlies, hetgeen wil zeggen: je moet eigenlijk jezelf verliezen, je moet ook de grenzen van jezelf met de rest verliezen, om uiteindelijk in die vereniging, hereniging, terecht te komen. De praktijk van die hereniging met Tao gebeurt vooral door wat de Chinezen qi noemen, vitale ademkracht

event20161In de Chinese alchemistische praktijk wordt dat proces vaak in beeldspraak vergeleken met een soort zwangerschap, en die vrucht moet groeien. Wanneer het kindje geboren is volgt er lactatie, voeding. Dat heeft zijn tijd nodig voordat je van een volledig en authentiek mens kunt spreken. Nog een ander beeld is dat de alchemist dood moet gaan, dat wil wel zeggen dat het oude moet sterven en het nieuwe zijn loop begint. In de Daodejing lezen we namelijk dat via een terugkeer naar de wortel, je je leven zult hernieuwen. En dat is het dus ook, het is ook een terugkeer.

Dat terugkeren is de omgekeerde weg. de alchemisten zeggen dat zij ten opzichte van de gewone mens omgekeerd bewegen. Er is een zegswijze in het Chinees die zegt: ‘Als je met de gewone weg meegaat, dan ga je mensen maken. Als je omgekeerd de weg volgt, dan wordt je een onsterfelijke’.

kundalini torusDe alchemistische praktijk is een individuele; het is iets dat je moet doen, zelf, in je eigen lichaam. Anderzijds, en dat is belangrijk om te onderstrepen, is het geen egocentrische praktijk. Integendeel, de alchemist handelt om te integreren in het grote geheel, niet om zich daarvan af te zonderen of om zich als speciaal voor te doen. het beoefenen van de praktijk brengt voordeel voor de grote wereld, voor de grote kosmos.

De kleine microkosmos en de grote microkosmos zijn in het lichaam van de taoïstische alchemist verenigd. Bijgevolg is wat de alchemist doet van directe invloed op het grote, zoals het grote een invloed heeft, niet alleen op de alchemist, maar op alle mensen.

yy water en vuur 2Het is ook een praktijk die op het innerlijk betrekking heeft. Zij brengt de innerlijke kracht voort die uitstraalt, de de [Teh]. deze kracht heeft een invloed op de buitenwereld.

Het lichaam is het alchemisch laboratorium van de alchemist. Hij werkt aan zijn persoonlijkheid, wat leidt tot veranderingen in hoe je denkt, hoe je voelt, wat voor soort emoties te hebt, hoe die zich uiten, wat daar allemaal mee kan gebeuren, en vooral ook hoe je bewustzijn verandert.

Vervolgens beschrijft Dan Vercammen de belangrijkste aspecten van de innerlijke alchemie,. deze gaan te ver  om in dit korte bestek te noemen. Hij eindigt zijn lezing met:

 1

Ik sta hier tegen een achtergrond van kraanvogels.

Wel, het uiteindelijke beeld is dat wanneer de alchemist door transformatie bevrijd is, hij in staat is ‘te rijden op wolken’ en zich te verheffen op de vleugels van kraanvogels. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *