Er is geen anti-Tao

In reflectie op de teksten van 7 februari volgt hieronder een beschouwing over TAO

download (1)

Er was iets in een staat van vermenging,

voorafgaande aan het ontstaan van hemel en aarde

Stil en onstoflijk staat het alleen en verandert niet,

gaat het alom en wordt niet mat.

Men kan het beschouwen als de moeder van Al-onder-de-hemel.

Ik weet de eigenlijke naam ervan niet.

Daarom duid ik het aan als weg. [Tao]

Daodejing 25, Duyvendak

werveling3

Tao blijkt er dus al te zijn vóór dit universum tot leven gewekt werd. Terwijl het zelf geen deel uitmaakt van de ruimte, doordringt het deze volkomen. Het zal er nog steeds zijn wanneer dit universum er niet meer is. Toch maakt het geen deel uit van welke tijd dan ook.                                                                           Tao is als ‘leeg’.

 

fabienne verdier via alena sarakapud com

 

Al mijn woorden over Tao zijn slechts als gestamel omdat geen enkele taal woorden heeft om er het naamloze mee te zeggen. Ook mijn verbeeldingskracht schiet ten enen male te kort, terwijl mijn verlangen om het mysterie te ontsluieren tegen me blijkt te werken.                            Tao blijft ‘Verborgen en onnoembaar’.

Zijn bovenkant is niet stralend,

Zijn onderkant niet duister.

In vele vertakkingen die niet zijn te benoemen,

Keert het terug tot het onstoffelijke.

Dit heet vorm zonder vorm,

beeld zonder stoffelijkheid.

Dit heet diepzinnig en vaag.

Ga het tegemoet en je ziet niet de voorkant,

Volg het en je ziet niet de achterkant.

Daodejing 14 Bartho Kriek

 
P1010233

Omdat Tao geen ‘ding’ is neemt het geen deel aan de voortdurende veranderingen die het Yin en het Yang in de tienduizend dingen teweegbrengen.

Tao kan dan ook niet in zijn tegendeel verkeren;

Er bestaat geen anti-Tao.

Het is Eén in zichzelf terwijl het zich van geen enkele verdeeldheid afkeert.

 

Het onuitsprekelijke en zijn noembare begrenzing,

hoewel niet onder één naam te brengen, zijn één en hetzelfde.

Dat is het grote geheim!

Het mysteria der mysteries!

Daodejing 1, E.J. Welz

1338707580_asymring-Mbc0200-thm

 

Tao voedt de tienduizend dingen, is erin werkzaam, maakt hun bestaan mogelijk en zorgt dat alles zich naar zijn eigen aard kan ontplooien.

Omgekeerd echter geldt dit niet: de tienduizend dingen beïnvloeden niet de Tao.

Tao is als een ‘Groot vierkant zonder hoeken’.

 

Wie op zijn tenen staat,

zal niet lang overeind blijven.

Wie zichzelf een vuurbaken acht,

straalt niet ver.

Wie zichzelf roemt, is niet beroemd.

Hij die Tao heeft, gaat er zich niet aan te buiten.

Daodejing 24 J.J.A. Duyvendak

creaffiencyVan nature ben ik niet met Tao bezig, maar met mezelf. Ik beleef de wereld om me heen alsof ik daar in het centrum van sta. Mijn dagelijkse activiteiten zijn allemaal op mijzelf gericht: wat vind ik ergens van, welke gevoelens beleef ik, maar vooral: wat denk ik allemaal. En dat is nogal veel: ik denk de hele dag, zonder in staat te zijn om dit te stoppen. De stroom van mijn ongeordend denken spuit krachtig omhoog, als bubbels uit een fles die onder te hoge druk staat.

 

Verlost van verlangen zien we het mysterie;

vervuld van verlangen, zien we alles gemanifesteerd.

Daodejing 1, Sam Hamill

golf

 

In het dagelijks leven lijkt Tao heel ver weg te zijn. Alsof de tienduizend dingen zich razendsnel vermenigvuldigen, terwijl ze zich in een stroom bevinden die almaar verder weg van Tao afdrijft.

– en ik bevind me daarin –

 

1407776222_Introspectie

De tienduizend dingen dringen bij me binnen, en ik reageer er overactief op: ik wil teveel en blijk vol van begeerten. Daarbij ben ik vaak gewikkeld in een felle competitiestrijd met mijn medemensen. Ik leef vanuit een behoefte aan een mateloos handelen dat bovendien sterk op mijn eigenbelang is gericht.

                                                                    Ik ben you wei.

 

Er is geen grotere blaam 

dan begeerten goed te keuren.

Er is geen groter onheil

dan niet van genoeg weten.

Daodejing 46 Kriek


dual_vortex1

Tao is een mysterie.

Wanneer ik het  – vol verlangen – wil naderen om het te leren kennen, lijkt het zich juist daardoor verder van me te verwijderen.

Wanneer ik echter – verslagen door mijzelf – niets doe, wordt het geleidelijk aan stil in me.

 

 

12717858_998490163573559_5323646733413731298_n

Soms gebeurt het dat er dan ‘iets’ totaal onverwacht dichterbij lijkt te komen. Alsof een gordijn – waarvan ik niet wist dat het er was – heel even openkiert en me een blik gunt in ‘iets’ dat niet zichtbaar, hoorbaar, of te benoemen is. Heel even is er alleen het ‘niets’ –  dat ‘alles’ is – .                                     Onmiddellijk echter wanneer ik dit besef, sluit het gordijn zich onmerkbaar en lost ‘het’ weer op als in het ‘niets’.

20130710224321684

 

Stil klinkt een onhoorbare echo na,                                                als een ‘Grote klank, zonder geluid’.

                                                           Tao is wu wei.

 

Je hoeft de deur niet uit om de wereld te kennen

je hoeft niet uit het raam te zien

om de Weg van de Hemel te volgen.

Hoe verder je gaat des te minder je begrijpt.

De wijze kent zonder op reis te gaan

begrijpt de dingen zonder ze te zien

en volbrengt zijn taak zonder iets te doen.

Daodejing 47, Hans van Pinxteren

 

dsc_3641

 

BEZOEKERS / LEZERS VAN DEZE SITE WORDEN VAN HARTE UITGENODIGD OM HUN REFLECTIE OP HET MYSTERIE VAN TAO TE GEVEN. ( KAN OOK ANONIEM)

DE REFLECTIES WORDEN  ZATERDAG 27 FEBRUARI OP DEZE SITE GEPLAATST.

 

 

 

1 thought on “Er is geen anti-Tao

  1. Vriend Aap

    De Dao is onbeschrijfelijk. Onbegrijpelijk. Maar de democratie (Dao is anarchistisch), het leven (Dao is lusteloos en uitgeblust), de dood (de Dao vergaat niet) en God zelf (De “naam die genoemd kan worden”), zijn in zekere zin verschillende vormen van de “anti-Dao” – juist omdat we deze zaken een duidelijke naam kunnen geven en ze kunnen omschrijven.

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *