DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO

symposion bundel

De wijsheid van het grondeloze TAO

‘Leven wat niet gezegd kan worden’.

Dit boekje was uitverkocht maar is momenteel weer verkrijgbaar!  Kosten: € 15    te bestellen via: http://www.rozekruispers.com/

Het bevat de teksten zoals die werden uitgesproken op een symposion met dezelfde titel door onder andere: Dianne Sommers, Dan Vercammen en Elly Nooyen.

De komende weken worden op deze plaats enkele gedeelten uit deze bundel geplaatst. Te beginnen met delen uit de toespraak van drs. Dianne Sommers. 

Zij baseert zich op een klassieke Chinese tekst uit rond 350 v. Chr. de Ney Ye (of innerlijke werk) genaamd. De Ney Ye  werd geschreven in een tijd waarin vele staten tegelijkertijd in oorlog waren.

de-blauwe-marmeren-textuur-van-het-punt-van-het-kristal-thumb5985882De vraag die filosofen en de denkers van die tijd (350 v. Chr.) zich stelden was: hoe kunnen we deze tijd overbruggen, hoe moeten we leven in deze tijd? Het is een periode waarin een ander geluid ontstaat en nieuwe perspectieven zich ontwikkelen. Naast de geluiden van nog meer wapens, nog meer oorlog, nog meer onderlinge strijd, ontstaat er een zoeken naar een andere weg, naar een innerlijke weg die op een andere manier de mogelijkheid biedt om grip te krijgen op het leven.

De Nei Ye vertelt over een innerlijke route, waardoor we als mens beter om kunnen gaan met allerlei zaken waar je mee geconfronteerd wordt.

3De Ney Ye  zegt niet: je kunt de geest beïnvloeden door iets buiten jezelf, nee, je kunt die geest uitnodigen om meer naar jezelf toe te komen. je kunt die geest naar binnen halen. Op een moment dat jij je op een bepaalde manier gedraagt, op het moment dat je je op een bepaalde manier opstelt, kun je die geest uitnodigen om bij jou te verblijven, om dieper in jou door te dringen. Dat kun je doen door innerlijk werk, door te zorgen dat die geest ook daadwerkelijk bij jou wil zijn. De eerste regels van de Nei Ye luiden:

Door de essentie (of oerkracht) worden alle dingen geschapen.

Hier beneden de vijf granen.

Daarboven het uitspansel van sterren,

zich bewegend tussen hemel en aarde,

noemen wij haar schim of geest.

Maar wie het opslaat in zijn borst,

noemen wij een heilige.

23

Iemand die dat geestelijk aspect naar binnen kan halen, die noemen we een heilige. Deze persoon (of beter gezegd: diens vitale energie of essentie) kent een aantal karakteristieken en kenmerken die – net zoals we bij Dao zien – niet altijd vastgepind kunnen worden, maar juist grote diversiteit vertonen.

 

 

 

Daarom is deze vitale energie helder!

Als stond zij hoog aan de hemel.

Donker!

Als was zij verzonken in een poel.

Uitgestrekt!

Als vulde zij een oceaan.

Ongenaakbaar!

Als bevond zij zich hoog op een berg.

De term Kracht (Teh) is een belangrijke term, die we ook tegenkomen in de boektitel Dao De Jing. Dus met de Kracht kun je de vitale energie rust geven.

Met je stem kun je haar niet roepen,

maar met je gewaarzijn kun je haar verwelkomen.

Houdt haar respectvol vast zodat je haar niet kwijtraakt.

Dit noemen we: de Kracht (of Teh) vervolmaken.

Forceren is onmogelijk, je kunt haar niet dwingen, maar je kunt haar met de Kracht rust geven.

De Teh, of Kracht, is hetgeen iets tot stand brengt. Het is de uiterlijke manifestatie van Dao, de manier waarop Dao (of Tao) zich kan tonen in een innerlijke natuur, die zichzelf daarin naar voren brengt.

steef5Het tweede aspect dat in die zinsnede naar voren komt is:

Met je stem kun je naar niet roepen.’

Met andere woorden, je kunt haar niet bevelen, je kunt haar niet zeggen: kom eens hier, ik wil je hebben.

‘Maar met je gewaarzijn kun je haar verwelkomen.’

Gewaarzijn is datgene wat je de aandacht geeft, wat je denkkader bepaalt, wat je intentie bepaalt, wat je wens is, wat je idee is omtrent iets of datgene wat een bepaald spoor of een bepaalde hint geeft in één of andere richting. En met dat gewaarzijn kun je die specifieke Kracht verwelkomen, wat een cruciaal aspect vormt in de Nei Ye.

De Nei Ye legt uit dat ons hart de plaats is waar we de geest (de krachtbron die we in het universum kunnen herkennen, de alomtegenwoordige geest), huisvesting kunnen bieden. Hier vindt de geest daadwerkelijk zijn onderdak.

Er is van nature geest in ons.

Hij gaat en komt.

We mogen er niet van uitgaan dat de geest per definitie zomaar permanent bij ons zal verblijven.

Niemand is in staat dit geheel te bevatten.

Verlies hem en er zal zeker wanorde ontstaan.

Vat hem en er zal zeker orde ontstaan.

11

 

De Ney Ye brengt naar voren: start aan de binnenkant, begin bij jezelf, want op het moment dat het bij jezelf in orde is, zal de uitstraling hiervan verder de wereld in gaan en zal ook de rest van de wereld op orde komen.

De microkosmos is daarin verantwoordelijk voor datgene wat in de macrokosmos tot stand komt.

 

download (1)De interactie tussen beide is een dynamisch systeem. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds. We hebben hier met een aantal vragen te maken zoals: wat mag er nu binnenkomen van die buitenwereld, wat kan er allemaal binnenkomen en wat kunnen we überhaupt buiten houden? Wat bepaalt de grenzen en in hoeverre zijn er ‘grensconflicten’?

wijze 1De oplossing die de Nei Ye biedt, is ‘om jezelf te modelleren naar de hogere orde’. Deze wordt omschreven als de hemel, het ene vinden, of als de Dao. Door het juiste pad te gaan kunnen we verlichting vinden. Dit omdat die Dao feitelijk een weerspiegeling vormt van die hogere orde.

De Nei Ye vertelt ons hoe we de essentie van de eigen natuur kunnen vinden, legt de nadruk op het belang om die eigen natuur te volgen en hoe we daarin de middenweg vast kunnen houden. Om te zorgen dat je eigen hart op orde is, om te zorgen dat de geest, die daar buiten is, ook bij jou wil verblijven. Dan zal onvermijdelijk de Kracht versterkt worden, jouw Teh naar buiten komen. Zoals de Ney Ye zegt:

Als het hart op orde is, zal alles onder de hemel luisteren.

symposion bundel

Tot zo ver de samenvatting van de lezing van Dianne Sommers zoals opgenomen in de bundel:

De Wijsheid van het grondeloze Tao.

De samenvatting van  de tekst van prof. dr. Dan Vercammen volgt op vrijdag 6 mei a.s.

 

 

sommers

 

De complete tekst van de Ney Ye is te vinden in het boek van Dianne Sommers:  ‘De Chinese fascinatie voor de geest’

te bestellen via:/www.rozekruispers.com  kosten: € 42,00

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *