Chinese filosofie

Tao ChristusDE TAO VAN CHRISTUS
Martin Palmer, 2001

Fascinerend boek over sporen van een vroeg christendom die in China gevonden zijn. Het beschrijft de vondst (aan het eind van de negentiende eeuw) van duizenden zeer oude boekrollen in een grot die vanaf 1005 afgesloten was geweest. Een Chinees Nag Hamadi, met eenzelfde schokkend effect op het denken van toen. Het merendeel hiervan was van taoïstische, confucianistische en boeddhistische oorsprong, niet vreemd in een land waarin het Boeddhisme wortel had kunnen schieten. Wel vreemd was de vondst van boekrollen van een geloof waarvan men niet wist dat dit destijds tot China was doorgedrongen: het Christendom. De boeken bevatten verhalen over Jezus de Messias, verhalen die in het Westen onbekend waren. Enfin, de hele geschiedenis wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. Opvallend zijn de zogeheten ‘Jezus-soetra’s’ die gevonden werden en in dit boek zijn opgenomen. (zie illustratie hieronder).

 

lotusDE VERLOREN LOTUSKRUISEN
Tjalling Halbertsma, 2002

In het jaar 635 trok een kleine groep pelgrims het westen van China binnen, zij waren volgelingen van de Kerk van het Oosten. Ze mochten van de keizer blijven en kregen zelfs een stuk land toegewezen. Ze vertaalden hun heilige boeken – de Jezus soetra’s – in het Chinees. Hun grafstenen versierden zij met zowel Chinese draken als met lotusbloemen. Duizend jaar later werden hun geschriften en schilderingen teruggevonden in een rotswand in West-China. Het verhaal van een vergeten kerk in China.

 

LeeuwHET CHINESE DENKEN
Karel van der Leeuw, 1994

Zeer compleet overzicht van de Chinese filosofie vanaf Confucius tot in deze eeuw. Besproken worden: de beginperiode, de periode van de strijdende staten (met o.m. Lao Zi en Zhuang Zi) de yin-yang school, de Han geleerdheid, de Chinese middeleeuwen met het taoïsme onder invloed van het Boeddhisme, latere vormen van Confucianisme, tot de bespreking van het gedachtegoed van meer moderne denkers. De vele citaten van de diverse denkers zijn informatief en geven een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de Chinese filosofie. Een studieboek.

 

EEN GLIMLACH UIT HET OOSTEN
Ulrich Libbrecht, 2006

In dit kleine boekje reikt de sinoloog Libbrecht op vrolijke toon diverse diepgaande inzichten aan uit de Chinese filosofie. De praktische voorbeelden spreken meteen aan door hun herkenbaarheid, b.v.: ‘Zitten uilen in de yin of in de yang fase?’ Of: waarom vinden Chinezen onze eetgewoonten van agressie getuigen?. In tegenstelling tot zijn andere werken, blijft hij ver van theorievorming. Zo laat hij een groter publiek kennis maken met de denkbeelden uit de Zen, Boeddhistische en Taoïstische tradities

 

ZEVEN ZOEKERS NAAR DE TAO
Een klassiek Chinese vertelling.

Eva Wong, 1990

Een Chinese vertelling uit de 16e eeuw. Zeven mannen gaan op pad en bespreken met elkaar de problemen waar zij voor komen te staan tijdens hun zoektocht naar de Tao. Zij komen steeds te staan voor maar al te menselijke problemen zoals dronkenschap, seksuele verlangens, overvloed en agressie.
Uiteindelijk slagen ze erin om deze beletselen te overstijgen en bereiken zij het ‘Hemelse Paradijs’.

 

DROOM EN WERKELIJKHEID
Henri Borel, 1926

Korte verhalen gebaseerd op de levensbeschouwing van Lao Zi, Zhuang Zi en Lie Zi. Wat voelen intuïtief de onzichtbare werkelijkheid aan van het grote Ene, dat tegelijk de oorsprong als het doel is van alles in ons universum. De schrijver heeft de vaak korte Chinese verhalen uitgewerkt tot een meer complete vorm waarmee zijn eigen taoïstische visie op een heel natuurlijke manier verweven is. Sommige verhalen zijn geheel van zijn hand, maar passen prima binnen dit geheel van verhalen met een tijdloze waarde.

 

 

sommersDE CHINESE FASCINATIE VOOR DE GEEST
Dianne Sommers 2007

In dit prachtig uitgevoerde boek maakt de lezer kennis met ‘de werking van het innerlijk’ ofwel Nei ye in het Chinees. Het is met slechts 1600 karakters een korte teskt, geschreven rond 350 v.chr. De auteur – sinoloog en filosoof – bespreekt de tijd waarin dit boek is ontstaan, heeft het over het auteurschap ervan en de datering. Zij licht ons in over het gebruik van de terminologie, de indeling, het rijm en de compositie van de tekst en doet dit zo toegankelijk dat ook een leek het kan volgen. Daarnaast is de complete tekst in het Chinees opgenomen, naast een overzichtelijke vertaling ervan in het Nederlands. Tot slot gaat zij in op de Ney ye als mystieke tekst, als basis voor een nieuw medisch paradigma en als basis voor nieuwe denkstromen. Het resultaat is een schitterend boek waaruit niet alleen veel te leren valt, maar waarin de diepzinnige Chinese tekst recht tot het hart van de moderne, westerse mens blijkt te spreken.

 

LibbrechtOOSTERSE WIJSHEID VOOR DE WESTERSE MENS
Ulrich Libbrecht, 1974

Bevat een overzicht van het Chinese Taoïsme, het Indiase Boeddhisme, de Tibetaanse mystiek en het Japanse Zen-Boeddhisme. De auteur is grondlegger van de School voor comparatieve filosofie in Antwerpen. Hij heeft modellen ontwikkeld om de vergelijking tussen het oosten en het westen mogelijk te maken. hij wil aantonen dat de westerse beschaving haar evenwicht terug kan vinden door bepaalde oosterse inzichten te integreren zonder dat het westen al te veel van het oosten over moet nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *