Beschouwingen Daodejing

chinesgnosisDE CHINESE GNOSIS,
J. VAN RIJCKENBORGH 1964

Bespreekt de eerste 33 verzen van de Daodejing vanuit gnostiek standpunt: in ieder mens ligt een goddelijke vonk verborgen die hij bedekt met zijn op zichzelf gerichte begeerten en belangen. Hij identificeert zich met zijn tijdelijke ego en scheidt zich van het tijdloze in hemzelf.
In de goddelijke vonk ligt kennis opgeslagen over het mysterie: gnosis, kennis van het hart. Ook Lao Zi verwijst herhaaldelijk naar deze innerlijke, tijdloze wijsheid.
Wat dit betekent voor de mens van onze tijd, wordt vanuit het perspectief van de Rozenkruisers uitgebreid besproken. Maar de kern is universeel: mens herinner je je goddelijke afkomst en ga hiernaar leven. Een boek dat verrassende perspectieven biedt.

van-Dijk
Universeel bewustzijn

C. van Dijk, 1933-1934

Een vrije interpretatie van de Daodejing. Hier getuigt een integer mens van zijn authentieke belevingen op de weg tot in Tao. De integriteit daarvan dwingt respect af. Hier is een mens aan het woord die af durfde dalen tot de diepten in het eigen wezen, maar die ook de hoogten van een mystieke beleving mocht ervaren. In navolging van de Daodejing heeft hij zijn tekst op rijm geschreven. Dit is op zich heel mooi gedaan, maar de tekst op zich gaat in de meeste gevallen wel heel erg ver bij de Daodejing vandaan. Ook komen er denkbeelden in voor welke typisch westers zijn.

 

 poehTAO VAN POEH
Benjamin Hoff, 1985

Humoristisch geformuleerde wijsheid uit de Daodejing.

Het is er geen vertaling van, wel een tot nadenken stemmend commentaar met originele vondsten die zeer aansprekend zijn.

Was jarenlang een klassieker, maar is ook in onze tijd nog uitstekend leesbaar.

 

 

 

teh knorTEH VAN KNORRETJE
Benjamin Hoff, 1993

Verrukkelijk boek dat dieper ingaat op de wijsheid van Lao Zi en die van Zhuang Zi.

Prachtige verhalen (vaak ook uit andere religies) leveren herkenbare situaties op waarin de lezer zich onmiddellijk herkent.

Nergens belerend, steeds vol humor en wijsheid een aanrader voor wie zijn perspectief wat aan wil vullen.

 

 

strip DE GEZEGDEN VAN LAO-TZU
Tsai Chih Chung 1986

Een stripboek, uitgevoerd in zwart-wit. (Leuk voor degenen die meedoen met de mode van zich ontspannen door afbeeldingen in te kleuren.) Zou goed door kinderen gelezen kunnen worden om hen kennis te laten maken met de tijdloze wijsheid van Lao Zi. De eenvoudige voorbeelden die steeds gegeven worden geven echter zeker ook volwassenen inzicht, gelardeerd met echte humor.

Erg leuk om naast de striptekeningen de verzen van Lao Zi te leggen, en te genieten van de leuke vondsten van de (Chinese) auteur die op zijn eigen manier een commentaar op de Daodejing geeft. Aanrader !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *