Boeken

DE DRIE KLASSIEKE TEKSTEN VAN HET TAOÏSME

SchipperDE DAODEJING
Vertaling Kristofer Schipper, 2010

Goede vertaling op basis van de courante versie van Wang Bi, van de Daodejing, aangevuld met inzichten naar aanleiding van recente vondsten van veel vroeger gedateerde vondsten van de Daodejing (Mawangdui en Guodian).

Op de linker pagina staan de 81 verzen, op de rechter een uitgebreide toelichting door de auteur. Ingeleid door een uitvoerig essay over de vroege geschiedenis van het taoïsme en zijn betekenis voor onze moderne samenleving.

Het boek van de Tao’ bestellen

ZZ SchipperDE ZHUANG ZI
Vertaling: Kristofer Schipper, 2007

Bevat de complete werken van Zhuang Zi aangevuld met een uitgebreide toelichting op diens tijd, cultuur en denkwijze. De verhalen van Zhuang Zi zijn levendig, fascinerend soms vrolijk en vaak meeslepend, terwijl de inhoud zeer diepzinnig is en diverse betekenislagen bevat. De Zhuang Zi wordt gezien als één groot doorlopend commentaar op de Daodejing. Schipper laat in zijn inleiding  zowel de verbanden als de verschillen zien van de 33 hoofdstukken.

‘De Zhuang Zi’ bestellen

LieziDE LIE ZI
Vertaling: Jan De Meyer, 2008

De Lie Zi is geliefd omdat het de meest praktisch georiënteerde van de drie taoïstische klassieken is. Het werk bevat een schat aan fascinerende anekdotes, lange verhalende passages en sprankelende dialogen over de menselijke conditie, het genieten van het leven, de omgang met de dood, maatschappelijk engagement, spontaniteit, de relatie tussen illusie en werkelijkheid, het lot, de relativiteit van kennis en waardeoordelen, enzovoorts. Deze zijn bedoeld om de grenzen van ons denk-en voorstellingsvermogen te verleggen en ons dus ruimdenkender en toleranter te maken.

ZIE VERDER ONDER: VERTALINGEN VAN DE DAODEJING

ZIE VERDER ONDER: DAODEJING BESCHOUWINGEN

BOEKEN OVER DE ZHUANGZI

DE ZHUANG ZI
Vertaling: Kristofer Schipper, 2010

Bevat de complete werken van Zhuang Zi aangevuld met een uitgebreide toelichting op diens tijd, cultuur en denkwijze. De verhalen van Zhuang Zi zijn levendig, fascinerend soms vrolijk en vaak meeslepend, terwijl de inhoud zeer diepzinnig is en diverse betekenislagen bevat. De Zhuang Zi wordt gezien als één groot doorlopend commentaar op de Daodejing. Schipper laat in zijn inleiding  zowel de verbanden als de verschillen zien van de 33 hoofdstukken.

 

RansdorpZWERVEND MET ZHUANG ZI
Wegwijs in de taoïstische filosofie
René Ransdorp, 2007

Sinoloog en filosoof René Ransdorp promoveerde op de werken van Zhuang Zi. Dit boek is bedoeld als zowel een leesboek als een wegwijzer in de taoïstische filosofie. Hij loopt diverse tijdloze filosofische thema’s langs zoals: het mysterie van de oorsprong, de menselijke conditie, de grenzen van onze taal, de kunst van het leven en die van het sterven.
Met grote kennis van zaken en in duidelijke formuleringen neemt de auteur de lezer mee in een manier van denken die voor ons westerlingen zo moeilijk toegankelijk lijkt, maar die bij herhaald lezen verrassend toegankelijk wordt. De tekst wordt afgewisseld met fragmenten uit zowel de Daodejing als uit de Zhuangzi welke hij zelf uit het klassiek Chinees heeft vertaald. Een aanrader voor wie zich wil verdiepen in de gedachten van oude wijzen uit het China van voor onze jaartelling.

    blok fransen DE LEERINGEN VAN TSJAWANG-TZE
C.C Blok-Franse, zonder jaartal, vermoedelijk jaren 20-30

Verhalen uit de zogeheten ‘Innerlijke geschriften’ van Zhuang Zi. Uit de inleiding blijkt een christelijk gekleurde interpretatie van het Chinese denken. Op zich al interessant om te lezen hoe men dit in die tijd heel normaal vond. Er was in het Westen nog niet veel bekend over de kenmerken van de Taoïstisce filosofie. Wat er bekend was, was vaak door missionarissen tot ons gekomen en alleen om die reden al met een flinke christelijk gekleurde saus overgoten. Toch spreekt er een grote eerbied en ontvankelijkheid voor deze zo heel andere cultuur.

 UIT DE WERKEN VAN TSJWANG-TZE
J.A. Blok, 1951

Bloemlezing uit de boeken 8 – 23 van de Zhuangzi. Niet duidelijk op welke vertaling de auteur zich baseert.

Hij zegt aan te sluiten bij de eerder uitgegeven selectie uit de werken van Zhuang Zi door mevrouw C. Blok-Franse (zie hierboven).

Mooie selectie van de voor ons westerlingen meest aansprekende verhalen.

 

     zz morton DE WEG VAN ZHUANGZI
Thomas Merton, 1991

De auteur schrijft in zijn voorwoord dat hij zich heeft laten inspireren door de werken van Zhuang Zi tot een poëtische weergave van diens woorden. Merton is een bekend vertolker van christelijke spiritualiteit en dat is aan zijn vertaling te merken. Toch is deze door zijn openheid en toegankelijkheid vaak verrassend. Hier spreekt een oprecht persoon die zich niet mooier voor wil doen dan hij is en misschien juist wel daardoor vele prachtige verzen heeft geschreven.

 

onzinDE TAO VAN STAMPPOT

Er bestaan tientallen boeken met ‘TAO’ in de titel die niets te maken hebben met de Daodejing. Er zit van alles tussen, van best wel zinvol, tot grote onzin. Het beste is om gewoon te kijken of een boek je aanspreekt of niet.

Tao is alomtegenwoordig en daarom ook aanwezig in bijvoorbeeld de stamppot die we met smaak opeten. Maar dit heeft niets te maken met de kernwaarde van het taoïsme: Minder en minder worden, totdat niet-doen wordt gedaan, waarna er niets ongedaan blijft.

tao 11tao  2tao 4tao 5tao 6tao 7tao 8tao 10tao 1tao 3

                                             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *