Boeken van Elly Nooyen

 
1. HART VOOR TAO

De Tao Teh Jing van Lao Zi is door de eeuwen door herkend als universele wijsheid die een leidraad kan vormen voor het dagelijks leven. Deze universaliteit vormt de grondtoon in Hart voor Tao.

Elly Nooyen laat in dit boek zien dat de 81 verzen verschillende thema’s vertegenwoordigen en elkaar verduidelijken.

Vers 70 zegt dat Tao als een kostbare schat in het hart verborgen ligt. Deze ‘godvonk’ is de basis om Tao te volgen. Vers 48 maakt duidelijk dat wie een studie volgt dagelijks meer wordt, maar wie Tao volgt dagelijks minder wordt. Dit ‘doet’ hij door niet te doen, Wu Wei. De betekenis daarvan voor wie de weg van Tao wil volgen vormt de essentie van het boek.

Daar waar het van toepassing is, wordt een verband gelegd met de school van het rozenkruis. De auteur Elly Nooyen bestudeerde de Tao Teh Jing vanuit het klassiek Chinees.

HART VOOR TAO BESTELLEN

2. DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO

Het Taoïsme is niet alleen voor ons westerlingen wonderlijk, vreemd en intrigerend. Het onttrekt zich in feite aan ieders begripsvermogen. En toch… velen worden juist getroffen
door die totaal andere benadering, die men vroeger afdeed als Oosters, maar waarvan nu wel duidelijk is dat die ieder godsbeeld in duigen doet vallen.

Op Tao staat geen maat, het is mateloos.
Op Tao staat geen grens, het is grenzeloos.
Op Tao past geen woord, het is woordeloos.
Het is niet in geld of goed uit te drukken: Tao is waardeloos
– en daarom geeft het alles zijn eigen waarde.

Lao Zi houdt ons voor: Als wij het Tao van de oudheid, waaruit alles ontsprong, doorgronden, kunnen we over het bestaan van het heden regeren. Wie het begin kent van het oorspronkelijke, heeft de draad van Tao in handen.
Op het symposion De wijsheid van het grondeloze Tao was dat het cruciale punt, waarop de sprekers en meer dan 400 deelnemers in hun zoektocht naar Het in gezamenlijkheid uitkwamen. De voordrachten van die dag vindt de lezer in deze bundel bijeengebracht.
Het vierde symposion over de grote wijsheidsstromingen, georganiseerd door Stichting
Rozenkruis in samenwerking met het Lectorium Rosicrucianum, ging in op de wijsheid
van Lao Zi, de Tao Teh Jing, de Nei Ye en de Chinese alchemie.

Dianne Sommers, Dan K.J. Vercammen, Elly Nooyen en Frans Baggen gaven uitdrukking
aan wat hen in deze onvolprezen geschriften uit het Oosten fascineert en hoe deze de mens
tot praktisch handelen aanzetten.

DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO BESTELLEN

3. MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING

Tao is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, in de bergen en stenen. In cellen en atomen. Tao is ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Verdiep je in thema’s van de daodejing van Chinese wijze Lao Zi. Ervaar de diepe wijsheid in de alom geprezen Nederlandse vertaling door Henri Borel.

De Daodejing fascineert ons misschien omdat het iets in ons raakt dat we niet makkelijk kunnen benoemen. Het resoneert met iets geheimzinnigs dat diep in ons binnenste verscholen ligt, waarvan we ons vaag bewust zijn zonder dat we er precies de vinger op kunnen leggen. We staan als het ware voor de poort van het mysterie en zijn naarstig op zoek naar de sleutel.

Dit vierde boek van de Spirituele teksten bibliotheek bevat naast alle teksten van het online-programma ‘Mysteriën van Tao’ ook alle 81 verzen van de Daodejing in modern Nederlands. Een geschrift waardoor je je hele leven kunt laten inspireren.

MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING BESTELLEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *