Auteursarchief: Elly Nooyen

Tweede deel Pentagram boekwinkellezing van 11 november 2015

Wij leven in een wereld van dualiteit, alles is hier tweevoudig. Niets blijft zoals het is, alles verandert voortdurend. Lao Zi spreekt hierover in vers 2 van zijn Daodejing, we lezen het eerste gedeelte daaruit:

13Als de hele wereld weet wat het mooie mooi maakt, dan is er al het lelijke.

Als iedereen weet wat het goede goed maakt, dan is er sprake van het niet goede.   Daarom: Lees verder

Pentagram boekwinkellezing, 11 november 2015, deel 1 van 4

Geachte aanwezigen.

multiverse-realityWij mensen zijn tweevoudige wezens; tijdelijk, gezien naar onze stoffelijke verschijning – die is immers eens geboren en zal ooit weer sterven –  en niet-tijdelijk gezien naar de energie waaruit we bestaan. Deze energie is afkomstig uit een mysterieuze Bron.

Een Bron die weer uit het onnoembare voortvloeit.

Het onnoembare dat we – bij gebrek aan beter –  Tao noemen.

 

In het boek Hart voor Tao staat centraal hoe de gerichtheid van de mens minder kan worden ten aanzien van zichzelf en op zijn eigenbelang, opdat zijn verbinding met de Bron van alle bestaan hersteld kan worden. Leidraad daarbij is de Daodejing van Lao Zi. Lees verder

Samenvatting lezing Haarlem 3 juni 2015

werveling2Met de oerknal ontstonden tijd en ruimte: ons universum.
Al het bestaande binnen het universum is aan tijd en aan ruimte gebonden.
Wij ook.  Daarom kunnen wij ons geen voorstelling maken van iets dat er daarvoor was. Zhuang Zi maakt dit duidelijk in een van zijn rake typeringen:

Dat je met een kikker in een put niet kunt spreken over de grote wereldzee,
komt omdat hij vastzit aan een ruimte.
Dat je met een zomerinsect niet kunt spreken over de winter,
komt omdat hij vastzit aan een tijd. Lees verder

Polariteiten versus tegenstellingen

Polariteiten versus tegenstellingen

DSC02751

In onze westerse maatschappij is het gebruikelijk is om steeds weer te kiezen tussen goed en slecht, voor en tegen, mooi en lelijk, enz. Wij leven in een cultuur die zeer analytisch, en (onder)scheidend denkt en leeft. Het lijkt alsof er alleen oog is voor de éne kant van de medaille – de ons welgevallige – en doet net alsof de andere kant daar los van staat. Hierdoor wordt de eenheid van de medaille            genegeerd, of is zelfs helemaal buiten beeld geraakt.

3Bij de oude Chinezen was dit anders, men kende het  .  .  .
(lees verder onder: Daodejing / (Polariteit versus tegenstelling)

 

Daodejing als vorstenspiegel

De Daodejing is ongeveer zes eeuwen voor onze jaartelling geschreven en wordt toegeschreven aan de legendarische Lao Zi, wat betekent: oud kind, of: oude wijze. Het is niet zeker of hij werkelijk heeft bestaan. Zijn boodschap is echter vele eeuwen later nog steeds actueel.

In 81 gedichten spreekt Lao Zi over Tao, over een Mysterie dat geen deel uitmaakt van de wereld van de tijdelijke dingen. Toch doordringt de energie van Tao – door hem de Teh  genoemd – de wereld van de tijdelijkheid volkomen. Deze voedt al het bestaande en biedt al het bestaande de mogelijkheid om zich op zijn eigen manier te  ontwikkelen. Lees verder