Samenvatting lezing Haarlem 3 juni 2015

werveling2Met de oerknal ontstonden tijd en ruimte: ons universum.
Al het bestaande binnen het universum is aan tijd en aan ruimte gebonden.
Wij ook.  Daarom kunnen wij ons geen voorstelling maken van iets dat er daarvoor was. Zhuang Zi maakt dit duidelijk in een van zijn rake typeringen:

Dat je met een kikker in een put niet kunt spreken over de grote wereldzee,
komt omdat hij vastzit aan een ruimte.
Dat je met een zomerinsect niet kunt spreken over de winter,
komt omdat hij vastzit aan een tijd.

In de taoïstische filosofie wordt gezegd dat er vóór het tot leven wekken van ons universum een soort oersoep was, gevuld met pakketjes energie. Eén zo’n pakketje energie spatte op uit de oersoep. Ons universum was tot leven gewekt.

In de kosmos – de ruimte-tijd – werken twee grote krachten met elkaar samen:
het yin en het yang: uitdijen en inkrimpen.
Wanneer het Yang tot zijn uiterste grens is gekomen, doemt in de diepte het Yin op en omgekeerd.
In het midden van is een lege kern, deze is niet aan ruimte en tijd gebonden.
Het is een onveranderlijk midden, in het Chinees ‘Yong’ geheten.
Als een vonk van Tao. Bij de mens in zijn hart.

5279676-yin-en-yang-als-een-oosters-symbool-van-dualiteit

Na de oerknal spatte het leven uit in één grote vloedgolf,
als een immense manifestatie van Yang kracht.
Steeds meer materie, steeds minder Tao als het ware.
Op een gegeven moment komt daaraan een eind.
Dan wordt de kracht van het Yin werkzaam.
Dit is een terugkerende beweging: van materie tot in het veld met oer-energie.

Lao Zi zegt in vers 40:

TERUGKEER IS DE BEWEGING VAN TAO

yy2Het taoïsme kende al eeuwen voor onze jaartelling het principe van: ‘Zo boven, zo beneden’.
Processen die zich in het groot afspelen, doen dit ook in het klein.
De mens is een microkosmos.
Qua energie maakte hij deel uit van de tijdloze energie.
Qua vorm betreft maakt hij deel uit van de wereld van tijdelijke materie.

Hij maakt eenzelfde proces door als de macrokosmos: hij ontwikkelt zich op zijn eigen manier binnen in de materie. Veel ego, veel materie, veel vorm.
Dan komt hij tot zijn uiterste grens, waarna hij minder wordt en de kracht van Tao méér .

404297_1DAODEJING 48

WIE AAN STUDIE DOET WORDT DAGELIJKS MEER

WIE TAO BEOEFENT
WORDT DAGELIJKS MINDER

MINDER EN MINDER

TOT NIET-DOEN
WORDT GEDAAN

 

waterWANNEER NIET-DOEN WORDT GEDAAN
BLIJFT NIETS ONGEDAAN

WIL MEN HET PERMANENTE BESTUUR OVER DE TIENDUIZEND DINGEN VERKRIJGEN DAN DOET MEN DIT DOOR NIET TE DOEN.

WIE HET WIL DOEN DOOR TE DOEN IS NIET GESCHIKT OM DE HELE WERELD TE BESTUREN

energy-in-life

Alle vormen in ons universum zijn van tijdelijke aard. Ze ontstaan, komen tot bloei, en vergaan weer. Maar de energie die de vorm voedt blijft behouden.
Wij zijn een klein deeltje in dit grote geheel: een microkosmos. We bestaan uit tijdloze energie die een tijdelijke vorm belevendigt.
Wij ontwikkelen een ego, een persoonlijkheid, wij zijn iemand. Wij leren enorm veel over de wereld van de tienduizend dingen.

WIE AAN STUDIE DOET WORDT DAGELIJKS MEER

Zoals aan alles zit ook hieraan een grens. Er komt een moment dat het genoeg geweest is.
Er is altijd nog méér te ontdekken in de wereld van de materie. Maar het mysterie in ons, de vonk van Tao die ons al zolang met zich meedraagt, laat als het ware van zich horen.
Op deze hele duik in de materie wil zij gekend worden.

114Een mens komt echter niet in contact met Tao door zich de tienduizend dingen toe te eigenen, maar juist door zich daarvan leeg te maken.
Niet omdat ze ‘slecht’ zouden zijn, maar omdat het een keer genoeg is.
Dan wordt hij ‘minder’: wu wei.
Niets doen dat tegen Tao ingaat.
Omlaag gaan was vol worden gezien naar de materie.
Omhoog gaan is vol worden gezien naar de tijdloze energie.

mistDe Gele Keizer ging op weg naar de Kunlun-berg. Op deze berg mochten zij die daaraan toe waren de maaltijd der onsterfelijken nuttigen.
Op de top gekomen keek hij in het rond en overzag zijn vele bezittingen. Ten langen leste daalde hij de berg weer af.
Toen ontdekte hij dat hij zijn donkere parel was verloren.

kalligrafie-china-2-450x168Hij zond de Man van grote kennis uit om hem te zoeken, maar die vond hem niet.
Hij zond Valkenblik uit om hem te zoeken, maar die vond hem ook niet.
Hij zond Redescherp uit om hem te zoeken, maar die vond hem evenmin.

Ten laatste vroeg hij Niets.
Niets vond hem.
‘Wat vreemd’, zei de Gele Keizer, ‘dat Niets de Tao kon vinden’.

yy
In de mens op de koninklijke weg komen hemel en aarde, yin en yang in harmonie samen.
Hij gaat leren om deze te ‘besturen’ en wel door ‘niet te doen’.
Hierdoor maakt hij ruimte voor de transformerende kracht van Tao.

Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat altijd zijn ‘ik’ meekijkt.


th (3)Hij is als een kikker die op een zonnige dag
op het blad van een waterlelie zit.
Het is windstil.
Stil staart de kikker rustig voor zich uit;
hij doet niets.
Hij is zowaar zichzelf vergeten.

Langzaam wordt het water wordt rimpelloos en helder. Dan ziet hij op het wateroppervlak een enorm licht.
Het schittert, het straalt hem tegemoet
Hij wordt er helemaal blij van.
Zoiets moois heeft hij nog nooit meegemaakt.
Opgetogen duikt hij erop af.
Meteen is het licht verdwenen.

kranvogelsMaar de mens in deze fase kan dan maar één ding doen: zich opnieuw tot het tijdloos midden in het hart richten.

Wanneer hij op deze weg volhard, vindt er niet alleen een transformatie binnen de stof plaats, maar deze ondergaat een gedaanteverandering: transfiguratie.

 

 

energiestromen in de mens
Geleidelijk aan wordt de vorm verlaten en omgezet in niet aan tijd en ruimte gebonden energie.
Dit alles mogelijk gemaakt door de verbinding tussen het yin en het yang.
Deze wordt tot één gemaakt door de kracht die van de yong uitgaat.
Deze voltrekt de transfiguratie.

Het is een proces dat in het taoïsme bekend staat als:
Transsubstantiatie door innerlijke alchemie.

Bij de Rozenkruisers heet het:
Transfiguratie door alchemisch sterven.

Het is hierom dat wij als Rozenkruisers ons verwant weten aan het Taoïsme.

 

Crystal_Rose_by_TheLionofOZ-500


DANKWOORD

Ik heb het als een groot voorrecht beschouwd om al deze maanden met elkaar samen te hebben mogen werken.

Ik heb daarin heel veel van u geleerd.
Daarvoor wil ik u vanuit mijn hart bedanken.

Ook wil ik dank zeggen aan alle medewerkers van de School van het Rozenkruis
die deze avonden mogelijk maakten.

Zoals gebruikelijk: het beste tot het laatst bewaard:

Dank aan Tao die in ons hart is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *